شیشه دوجداره

امروز طراحان و معماران ساختمانی در روند نقشه کشی و طراحی، بهینه سازی انرژی خانه را از اولویت های خود قرار می دهند.یکی از این اشکال انرژی، حرارت و برودت می باشد که از راه پنجره ها تلف ساختار شیشه دوجدارهمی شود. از آنجا که بیشترین فضای در تماس محیط پنجره ها، بوسیله شیشه محصور می شود یکی از بهترین راهکار ها برای عایق بندی بهتر، دوجداره کردن شیشه است. شیشه دوجداره در کنار چارچوب عایق (پنجره UPVC و یا ترمال بریک و نه پنجره آهنی) عملکرد مناسبی در برابر آلودگی های صوتی، انتقال دما دارد و به همین دلیل در معماری امروزی استفاده از آن کاملا رایج است. در مطالب زیر ساختار شیشه دو جداره، نحوه عملکرد و روش تولید آنرا بررسی خواهیم کرد.


شیشه دوجداره و چند جداره ساختاری مشابه یکدیگر دارند و تنها از لحاظ تعداد جداره ها و اسپیسرها باهم تفاوت دارند. این محصولات از کنار هم قرار گرفتن جداره های شیشه باضافه اسپیسر تشکیل می گردند. شیشه ها در کنار اسپیسر آلومینیومی که به شکل محیط دور طرح درخواستی درآمده، قرار گرفته و ایزوله می شود. اسپیسر ها دارای ضخامت های متفاوتی هستند که با توجه به ضخامت شیشه، دوجداره یا چند جداره بودن آن و ابعاد شیشه خور پروفیل ( در پروفیل پنجره وین تک این ضخامت برابر با 20 میلیمتر در شیشه های دوجداره است) انتخاب می شود.


نحوه تولید شیشه دوجداره در صورت صنعتی بودن با استفاده از دستگاه هایی مانند دستگاه های شست و شوی شیشه، دستگاه تزریق نم گیر به اسپیسر آلومینیومی، دستگاه خم کن اسپیسر، دستگاه تزریق گاز شیشه دوجداره، ماشین آلات پرس شیشه دوجداره و دیگر تجهیزات انجام می پذیرد که در صورت دستی و سنتی بودن این اعمال، شیشه دوجداره دستی تولید می شود. در ابتدا شیشه ها با استفاده از نرم افزار بصورت ابعاد بهینه سازی می شود تا ضایعات شیشه به حداقل برسد. در مرحله بعدی جام شیشه با استفاده از دستگاه برش، برش داده خواهد شد.سپس بدلیل عدم دسترسی به داخل شیشه دوجداره، شیشه های برش داده شده به قسمت شست و شو و خشک کن هدایت می گردد تا هیچ نوع لکه یا گردوغبار بر روی شیشه باقی نماند. در این قسمت شیشه با فشار آب شست وشو و با فشار باد گرم خشک خواهد شد.

ماشین آلات ساخت شیشه دوجداره


در زمانی که شیشه ها در حال عبور از مرحله شست وشو و کنترل هستند، بصورت موازی اسپیسرها برش و یا خم داده می شوند تا به شکل محیطی شیشه مورد سفارش درآیند. اسپیسر بدست آمده توسط دستگاه تزریق، با رطوبت گیر پر خواهد شد. سپس اسپیسر بوسیله چسب بوتیل به شیشه ها چسبانیده و درزیر دستگاه پرس تثبیت خواهد شد.
بعد از مرحله پرس، تزریق گاز صورت می گیرد که در آن هوای شیشه تخلیه و گاز آرگون تزریق می گردد. در انتها چسسب ثانویه یا چسب پلی سولفاید بر روی اسپیسر تزریق می شود و بصورت ایستاده قرار می گیرد تا چسب شیشه دوجداره کاملا خشک شود.