پنجره دوجداره دولنگه بازشو

برای سهولت در نظافت، بازشوی عریض و حداکثر تهویه معمولا از پنجره یا درب UPVC دولنگه بازشو استفاده می شود که اصطلاحا به پنجره ای گفته می شود که دولنگه بازشوی آن کنار همدیگر قرار داشته و از وسط باز شود. در این حالت پنجره را می توان به دو صورت بازشو قرارداد که در پروژه های تعویض پنجره قدیمی با دوجداره بدون تخریب نیز می توان از :

پنجره دولنگه بازشو

 

دو بازشو در کنار هم بصورت تک حالته یا دوحالته

در این روش، هردو لنگه بازشو دارای دستگیره هستند و مجزا از یکدیگر باز می شوند. هنگام باز شدن پروفیلی که این دولنگه را از هم جدا می کند(پروفیل مولیون ثابت) باقی می ماند و در شرایطی که  حداکثر فضای عبوری مدنظر ماست مناسب نمی باشد. تصویر زیر بیانگر شکل باز و بسته این حالت می باشد.

 

 

بازشوی فرانسویپنجره بازشوی فرانسوی

در ابتدا باید بدانیم که نام فرانسوی، اصطلاح بکار برده شده برای این نوع یراق بازشو می باشد و برند یا کشور سازنده آن نیست. در این نوع بازشو از مولیون متحرک بعنوان تقسیم کننده پنجره استفاده می شود و هنگامی که دو لنگه باز می شود ستون وسط با لنگه حرکت می کند و در فضای بازشده هیچ نوع ستونی مشاهده نمی شود. باز شدن این پنجره وابسته به یکدیگر بود ولی با این حال هر لنگه بازشوی فرانسوی، سیستم مربوط به خود را داراست:
لنگه اصلی که بصورت دوحالته باز خواهد شد (در یراق درب بصورت تک حالته می باشد) و دارای دستگیره می باشد.
لنگه دوم که دستگیره ندارد و بصورت تک حالته و با چفت داخلی(همانند پنجره های آهنی) باز و بست می شود. مولیون متحرک به این لنگه متصل می شود و هنگام بازشدن با این لنگه حرکت می کند.

در صورت درخواست توری پنجره دوجداره برای این سیستم، باید از توری پلیسه دوطرف بازشو استفاده کرد.

بیشترین کاربرد این بازشو مربوط به درب هایی است که احتمال می رود تجهیزات یا اشیایی با عرض زیاد از آن عبور کند. بطور مثال فضای موردنیاز ما عرض 1.4 متر است که برای تک بازشو بودن بسیار عریض است، با استفاده از یراق فرانسوی دو لنگه با عرض 0.7 متر می بایست استفاده کرد که لنگه دوم فقط درصورت لزوم باز خواهد شد.