استفاده از گالوانیزه در پنجره دوجدارهدر انتخاب پنجره دوجداره یکی از مشخصه های کیفی، استفاده از گالوانیزه مناسب می باشد.

 

در درون پروفیل های پنجره UPVC کانالی تعبیه شده است که مخصوص قرار گرفتن پروفیل آهن گالوانیزه در داخل آن می باشد. آهن گالوانیزه به منظور استحکام بخشیدن به پروفیل upvc و بالابردن مقاومت آن در برابر فشار خارجی و داخلی این محصول مورد استفاده  قرار می گیرد و در واقع اسکلت بندی  درب و پنجره upvc است. بنابراین استفاده از آهن گالوانیزه درکانال داخلی پروفیلهای upvc یک ضرورت و  الزام است و دارای آثار مثبتی که درزیر به آنها اشاره میشود :

 

• پروفیل upvc بدون وجود آهن گالوانیزه در داخل آن ممکن است به مرور زمان تغییر حالت دهد لذا استفاده از گالوانیزه با ضخامت مناسب از تغییر حالت یافتن پروفیل upvc جلوگیری می نماید.

• آهن گالونیزه مقاومت در و پنجره های upvc را در برابر فشارهای وارده از دیواره های ساختمان بخصوص در طبقات پایین تر افزایش می دهد .

• برای اتصال لولاهای بازشو به بدنه فریم، از پیچ استفاده می شود. پیچ از بدنه پروفیل عبور کرده و وارد گالوانیزه خواهد شد. در صورتی که ضخامت گالوانیزه در حد استاندارد نباشد این پیچ هرز شده و شل خواهد شد که موجب افتادگی لنگه و خارج شدن آن از رگلاژ می شود. پروفیل upvc به تنهایی و بدون آهن گالوانیزه فاقد مقاومت لازم برای نگهداری بازشو در و پنجره دوجداره می باشد بخصوص اگر این بازشو هابزرگ و سنگین باشند و در واقع این پروفیل آهن گالوانیزه هست که بازشوها را در جای خودشان محکم نگه می دارد و مانع شل شدن یا افتادن آنهامی شود .

در صنعت در و پنجره دوجداره UPVC و تعویض پنجره های قدیمی با دوجداره بطور معمول از پروفیل آهن گالوانیزه با ضخامت 25/1 تا 5/1میلی متر با اشکال U شکل و مربع شکل استفاده می شود.
طبقه مورد نصب پنجره، فشار باد، نوع پروفیل مصرفی و ابعاد پنجره تاثیر زیادی در انتخاب ضخامت گالوانیزه و شکل آن دارد.

گالوانیزه تقویت شدهشایان ذکر است ایجاد فرو رفتگی هایی بر روی گالوانیزه (بصورت طولی) موجب افزایش مقاومت گالوانیزه در برابر تنش و کنش خواهد شد. در انتها این نکته را بیان می کنیم که استفاده از گالوانیزه در داخل درب و پنجره دوجداره بصورت یک وظیفه ست که بایستی انجام گردد و نیازی به درخواست مشتریان گرامی مبنی بر وجود گالوانیزه در پروفیل در شرکت های معتبر نمی باشد.