روش اندازه گیری توری پنجره

برای اندازه گیری ابعاد توری پنجره، ابتدا لنگه های بازشویی را که قصد نصب توری بر روی آن را دارید مشخص می کنید. سپس برای محاسبه ابعاد کافیست پشت تا پشت لبه بلند بازشوی پنجره را اندازه گیری کنید. در تصویر زیر شکل اول از سمت چپ، بیانگر جایگذاری توری پلیسه آکاردئونی بر روی پنجره است و دید آن از سمت بیرون ساختمان است.

اندازه گیری توری پلیسه و ثابت


تصویر دوم، نمای داخل ساختمان و نحوه اندازه گیری توری را نشان می دهد. تصاویر دیگر نحوه دقیق اندازه گیری را بطور شفاف نشان می دهد. اندازه بدست آمده طول و عرض داخلی توری هستند که این ابعاد باضافه 4 سانتی متر خواهدشد.

ابعاد گیری عرض و ارتفاع

عرض توری پلیسه = عرض پشت تا پشت لنگه بازشو + 4 سانتی متر
ارتفاع  توری پلیسه = ارتفاع پشت تا پشت لنگه بازشو + 4 سانتی متر

ابعاد بدست آمده، ابعاد سفارش توری است که شما می توانید با شرکت درمیان بگذارید. البته بهتر است پس از مشخص شدن خرید نهایی، از شرکت بخواهید تا اندازه گیری توری را انجام دهد.