تعویض پنجره قدیمی آهنی یا آلومینیومی

ارسال شده در Uncategorised

در اکثر پروژه های تعویض پنجره های قدیمی با پنجره UPVC، پنجره قبلی از جنس آلومینیومی و یا آهنی است. تنها تفاوت تعویض آنها در روش انجام آن است و در میزان عایق بندی بعد از اتمام کار نصب تاثیرگزار نمی باشد. در مطالب زیر تفاوت این دو پنجره را بیان می کنیم:

تعویض پنجره آهنی

در این نوع پنجره ها که اغلب بصورت لولایی بوده، بدلیل آنکه چارچوب (شاخک های آن و قسمتی از فریم) داخل دیوار فرورفته برای جلوگیری از تخریب بر روی قاب دور، عملی انجام نمی گردد. تنها با برش ستون های داخل فضای پنجره، پنجره قدیمی جایگزین می شود. در معدود موارد پنجره آهنی کشویی مشاهده شده که به همان روش ذکرشده تعویض انجام می پذیرد. در ادامه کارتعویض پنجره قدیمی با پنجره دوجداره انجام می شود.

تعویض پنجره آلومینیومی

برای جایگذاری پنجره آلومینیومی، اغلب در گذشته از فریم انتظار استفاده می کردند. فریمی از جنس آهن در داخل دیوار کارگذاشته می شد و پنجره آلومینیومی به آن پیچ می گردید. برای تعویض این پنجره لنگه ها را بیرون آورده و سپس پیچ های فریم ریلی دور باز می شد و نصب همانند پنجره پروژه نوساز انجام می گیرد. اما در برخی موارد نیز بدلیل قرار گرفتن فریم ریلی در داخل دیوار و یا احتمال ایجاد خرابی از درآوردن فریم ریلی خودداری می گردد.

در تصاویر زیر انواع پروفیل هایی را که در هنگام تعویض پنجره قدیمی با دوجداره استفاده می گردد را مشاهده می کنید.

فریم شماره 1 برای پنجره های آلومینیومی استفاده می گردد که چارچوب آنها بطور کل از دیوار جدا شده و سطحی صاف برای نصب خواهیم داشت.

شکل شماره 2 از یک لبه کوچک تشکیل شده که پوشاننده فریم پنجره قدیمی است، در مواقعی که لبه باقیمانده کوتاه (پنجره آلومینیومی و آهنی) است از این پروفیل استفاده می گردد.

شکل شماره 3 که در پروسه تعویض بیشترین سهم را داراست پروفیل بازسازی(پروفیل پروازی) با لبه بلند است که بطورمعمول در پنجره های آهنی استفاده می گردد.

هر سه نوع پروفیل در پنجره وین تک و پنجره ویستابست موجود است. انتخاب نوع پروفیل توسط پرسنل متخصص ساتراوین انجام می گردد و براساس عایق بندی و زیبایی بیشتر صورت می پذیرد.

 

تعویض پنجره قدیمی با دوجداره